© FV Regio Kempen

UITNODIGING JAARVERGADERING 2018

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen vzw al haar leden uit op haar Algemene Vergadering.

PLAATS: Restaurant "De Wandeling", Peggerstraat 58, 2980 Zoersel
DATUM: Zaterdag 27 januari 2018 om 14:30u
AGENDA:

  1. Ondertekenen van de aanwezigheidslijst
  2. Vaststellen van de geldigheid van de vergadering
  3. Ontslagen en benoemingen
  4. Goedkeuring van het verslag van de Algemene vergadering van 4 februari 2017
  5. Goedkeuring van het financieel verslag over 2017
  6. Goedkeuring van de begroting 2018
  7. Goedkeuring van het jaarverslag 2017
  8. Verlening van kwijting aan de bestuurders
  9. Vaststelling van het ledenregister
  10. Bespreking werking en activiteiten 2018

Na het officiële gedeelte van de vergadering zullen we met de aanwezigen een bezoek aan het diamantmuseum te Halle-Zoersel, gevestigd in het oud-gemeentehuis van Halle, Halle-Dorp 67.
Naast de bekende dorpen Grobbendonk, Vorselaar, Nijlen heeft ook Halle een bloeiende diamantnijverheid gehad. Hier kunnen heel wat machines, toestellen en voorwerpen bewonderd worden die gediend hebben bij de diamantbewerking.

De deelname aan de Algemene Vergadering is gratis.

Gelieve om organisatorische redenen uw aanwezigheid te willen melden aan onze secretaris Theo Peeters.

Wij willen hier een speciale oproep doen aan genealogen die zich actief willen inzetten voor onze vereniging. Zoals bij heel wat verenigingen treed er ook bij ons stilaan een veroudering op van de actieve leden. Om de werking en het bestaan van FV Regio Kempen te bestendigen, hebben wij dringend jong bloed nodig.

Heb je interesse ? Kom gerust eens af, zonder verplichting, maak kennis met onze bestuursleden en ons documentatiecentrum.
De algemene vergadering is een goede gelegenheid om u aan te melden

 

Familiekunde Vlaanderen
Regio Kempen