© FV Regio Kempen

UITNODIGING JAARVERGADERING 2019

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen vzw al haar leden uit op haar Algemene Vergadering.

PLAATS: ABDIJ VAN TONGERLO “DE SCHAAPSKOOI”
DATUM: Zaterdag 25 januari 2020 om 14:30u
AGENDA:

1. Ondertekening van de aanwezigheidslijst
2. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
3. Goedkeuring van het verslag van de AV van 26 januari 2019
4. Goedkeuring van het financieel verslag over 2019
5. Goedkeuring van de begroting voor 2020
6. Verlening van kwijting aan de bestuurders
7. Goedkeuring van het Jaarverslag 2019
8. Ontslagnemingen en benoemingen
9. Vaststelling van het ledenregister
10. Aanpassing statuten nav wijzigen wetgeving VZW’s
11. Bespreking werking 2020

Wij nodigen alle leden van F.V Regio Kempen uit op deze bijeenkomst, de deelname is gratis. Gelieve uw aanwezigheid mee te delen aan de secretaris P. De Maerschalck.

De deelname aan de Algemene Vergadering is gratis.

Na de A.V. brengen wij een geleid bezoek aan de abdijkerk en aan het museum met de afbeelding van het laatste avondmaal van Leonardo Da Vinci, waarvan zopas bekend gemaakt werd dat de grootmeester himself daaraan gewerkt heeft, met als gids Eerw. Pater K. Van Heijst, archivaris van de abdij van Tongerlo.

OLV-abdij Tongerlo

Gelieve om organisatorische redenen uw aanwezigheid te willen melden aan onze secretaris P. De Maerschalck.

 

 

Familiekunde Vlaanderen
Regio Kempen