© FV Regio Kempen

Biedt aan:
Land-grond-boek uit 1758 Vosselaar
Opgesteld door Ludo Proost

De bestuurders van Vosselaar gaven in de 18de eeuw tweemaal de opdracht om een grondboek op te stellen. Daarin registreerden zij de bedesettinghen of de coninckx beden voor de landbezitters of -gebruikers in hun gemeente.
In 2016 gaf ‘Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen v.z.w.’ het grondboek van Vosselaar opgesteld in 1712 uit. Nu stellen we zijn opvolger uit 1758 voor: ‘Register, Quohiere, ofte grontboeck Des Dorps Ende Heerlijckhijdt van Vosselaer’ 1758.’ De registraties lopen van 1758 tot en met 1808. Het document volgt hetzelfde stramien als die van zijn voorganger. Ook dit werk mengt 2 soorten vastleggingen: een primitief kadaster van de gronden gekoppeld aan een bedesettinghe voor de grondeigenaar of -gebruiker.

De percelen van elke bedeplichtige zijn onder zijn of haar naam in eenzelfde rubriek beschreven die vervolgens onder zijn of haar woonplaats -een gehucht te Vosselaar- zijn ingeschreven.

Meestal behelst de beschrijving van het perceel één of meerdere van de volgende onderdelen:

Dit grondboek verschijnt nu in een transcriptie. Deze bevat een zo getrouw mogelijke overname van de beschrijving van de 687 percelen. Een onderzoek van het grondboek leidt deze transcriptie in. De doorlichting zelf is niet doorgedreven, maar ze maakt het mogelijk dat men lezersvragen volgens thema’s binnen de gemeente Vosselaar kan situeren. Achtereenvolgens worden de bedeplichtigen, de percelen en de bedezettingen besproken. De bijlagen bevatten een overzicht van de bedeplichtigen e.a. op verschillende manieren alfabetisch gesorteerd.

Bovenstaand boek is in verkrijgbaar door overschrijving van 18 euro, plus 7 euro eventuele verzendingskosten, op rekening van FV-Regio Kempen BE94 7350 4976 3614 Wij berichten U wanneer het boek beschikbaar is. Het kan dan afgehaald worden in onze bibliotheek: Kasteel de Renesse, tijdens ons genealogisch café.

Van zodra beschikbaar kunnen de exemplaren afgehaald worden in het documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen – Regio Kempen, Kasteel de Renesse, Lierselei 30 te 2390 MALLE (Oostmalle). Dit kan iedere eerste woensdag van de maand van 15h tot 22h (niet in juli en augustus). Eventueel kan U ook Uw e-mail adres op de overschrijving vermelden. Wij sturen U dan een mailtje.

 

 

 

 

 

inhoud

Familiekunde Vlaanderen
Regio Kempen