© FV Regio Kempen

FAMILIENAAMPROJECT

Ondergetekende, erevoorzitter en bestuurder van Domein de Renesse vzw en van Familiekunde Vlaanderen vzw, en thans nog voorzitter van Familiekunde Vlaanderen regio Kempen, tracht met enkele naamgenoten alle aanverwante takken in kaart te brengen.

Op zondag 22 maart 2020, tijdens de boekenbeurs in het kasteel de Renesse, Lierselei 30 te Oostmalle (Malle) tussen 10 u en 17 u., kan u als naamgenoot of afstammeling gratis in ons lokaal op de eerste verdieping terecht om meer te vernemen over het ontstaan en de verspreiding van de familienamen Van den Cloot, Van de Cloodt, Van de Cloot, van der Kloot en andere schrijfwijzen. Deze familienamen en hun afstammelingen zijn voornamelijk verspreid in België en Nederland, maar ook in vele andere landen ter wereld.

Desgewenst kunnen we ook de verwantschap tussen de verschillende takken trachten te bepalen via DNA-onderzoek. Ondergetekende was onder meer de initiatiefnemer van het DNA Benelux-project i.s.m. de KU Leuven dat thans wordt voortgezet door de nieuwe koepelorganisatie Histories vzw. Alle nodige info is ter plaatse beschikbaar.

Uiteraard kan u zelf ook bijdragen aan dit project door uw gekende gegevens mee te brengen of ter beschikking te stellen.

U kan mij desgevallend bereiken via email marc.vandencloot@telenet.be voor meer inlichtingen.

Van harte welkom,

drs. Marc Van den Cloot
Lierselei 21, B-2500 Lier (België)

 

Familiekunde Vlaanderen
Regio Kempen